MENU

Culture
Category

epaselect GREECE ECONOMY PROTEST

1997

Wat vinden de Grieken er zelf van?

Culture

juli 16, 2015

epaselect GREECE ECONOMY PROTESTIn het nieuws domineren de duidingen van de Griekse crisis van de politici en de politieke analisten. Maar hoe hebben de Grieken zélf het historische referendum in hun land beleefd? Gastcorrespondent Konstantinos Georgoussis volgde een aantal van hen in de ‘week van de waarheid’ en laat de ja-, nee- én niet-stemmers uitgebreid aan het woord.

We willen andere Europeanen niet belazeren, zegt een Griekse vader, gezeten aan zijn keukentafel. ‘Geen Griek wil hun geld stelen. Tegelijkertijd wil geen Griek zich doodwerken voor hij misschien een iets beter leven krijgt. Er is een nieuwe generatie Grieken die begint te beseffen dat hun dromen hier niet sporen met de rest.’

In de film JA/NEE zien we Griekenland in de aanloop naar het referendum van zondag 5 juli.

Terwijl regeringsleiders en technocraten in Brussel overuren maken, gaat filmmaker Konstantinos Georgoussis Hij maakte eerder deze film over De Gouden Dageraad  langs bij vrienden en bekenden – bij de Grieken zelf.

Hij is op zoek naar het antwoord op de vraag wat hij moet stemmen, want hij weet het eigenlijk niet. De vraag is in feite veel te complex om met ‘ja’ of ‘nee’ te kunnen beantwoorden, toont hij met zijn filmische zoektocht aan.

In hun analyses gebruiken de Grieken argumenten die wij niet zo vaak horen. Terwijl onze leiders en Brusselse technocraten de crisis afschilderen als een kwestie van schuld en boete, laat deze film zien dat er veel meer op het spel staat.

Daarbij biedt Georgoussis geen eenvoudige antwoorden of eenduidig moreel kompas – zoveel wordt wel duidelijk uit de licht hallucinerende openingsscène waarin een beschonken man de problematiek uit de doeken doet.

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk zei eens dat we leven in een tijd waarin de macht van het woord is gebroken door de macht van het getal. Filmmaker Konstantinos Georgoussis, die eerder over de grimmige binnenwereld van de Griekse neo-nazistische partij De Gouden Dageraad, keert met deze film terug naar het woord. Hij toont ons een werkelijkheid die we niet uit het oog mogen verliezen: geen getallen, maar mensen – elk met een eigen verhaal.

Kijk de docu op De Correspondent

 

Read article

fusee-tintion-tournesol-1

2286

Duitse raket de ruimte in en weer terug

Culture

juli 5, 2015

 

 

fusee-tintion-tournesol-1

 

De onderstaande video maakt je duizelig. Je beleeft de reis van en onbemande Duitse onderzoeksraket die wordt gelanceerd vanaf een basis in Zweden. De raket, een Mapheus-5, had een aantal wetenschappelijke experimenten aan boord om materialen in gewichtloosheid te testen. De organisatie er achter is het DLR. Het mooie is dat de raket net zo daalt als hij opstijgt: rechtstandig, zoals de beroemde Kuifje-raket in de twee stripalbums Raket naar de maan en Mannen op de maan. Lift Off!

Read article

hugging-day

1853

Europa’s gastvrijheid – wereldwijd

Culture

juli 3, 2015

Max Fisher (Washington Post) publiceert regelmatig interessante graphics. Neem deze, over gastvrijheidhugging-day

Read article

VERVOER CYCLOON CORUS

1879

Europa steunt duurzaam staal

Culture

juli 1, 2015

De Europese Unie heeft 7,4 miljoen euro subsidie toegekend voor een duurtest met het nieuwe proces om ruwijzer te maken dat bij Tata Steel in IJmuiden wordt ontwikkeld. De half jaar durende test met de HIsarna-proefinstallatie vindt in 2016 plaats. Het HIsarna-project richt zich op het ontwikkelen van een nieuw proces om ruwijzer te maken, waarbij de voorbewerking van kolen en ijzererts niet langer nodig is. Indien succesvol, kan dat er toe leiden dat er over 10 tot 15 jaar staal kan worden gemaakt met een breder palet aan grondstoffen (inclusief te recyclen materialen) en minimaal 20% minder CO2-uitstoot. De duurtest in 2016 kost zo’n 25 miljoen euro. De EU subsidie bedraagt bijna een derde van dat bedrag en is onderdeel van het Horizon 2020 SILC-II-programma van de EU.

“We stellen het op prijs dat de Europese Unie een veelbelovend en mogelijk baanbrekend project als HIsarna ondersteunt”, aldus Karl Köhler, chief executive van de Europese divisies van Tata Steel. “We hebben nog een lange weg te gaan bij het doorontwikkelen van deze technologie en daarbij is ondersteuning vanuit de EU onontbeerlijk. De staalindustrie maakt integraal onderdeel uit van de circulaire economie, strevend naar nul afval door voor 100% materialen te recyclen en hergebruiken. HIsarna kan in de toekomst een rol spelen in het creëren van een duurzamere Europese economie met een lage CO2-uitstoot. Tata Steel en zijn partners is blijven investeren in deze doorbraaktechnologie, ondanks de moeilijke economische omstandigheden in Europa. Maar toekomstige stappen in de ontwikkeling van HIsarna vereisen investeringen van een niveau dat uitstijgt boven wat de projectpartners kunnen bijdragen en boven waar subsidieprogramma’s van de overheid op dit moment waarschijnlijk in kunnen voorzien. We hebben langetermijnondersteuning nodig van de EU voor het HIsarna project. Als de testen van volgend jaar succesvol zijn, is de volgende fase het ontwerpen, bouwen en testen van een proeffabriek op industriële schaal. Dat kost zo’n 300 miljoen euro,” aldus Köhler.

Langdurige productie

De half jaar durende test met de HIsarna installatie in 2016 heeft meerdere doelstellingen. In de eerste plaats willen Tata Steel en de projectpartners aantonen dat de installatie gedurende langere perioden ruwijzer kan produceren. De vier voorgaande testen duurden elk zo’n twee maanden, waarbij er maximaal drie dagen aaneengesloten ruwijzer werd geproduceerd. Daarnaast zal worden onderzocht wat de maximaal haalbare CO2-besparing is en zullen proeven worden gedaan met het inzetten van diverse soorten grondstoffen, schroot en bijproducten uit het staalproductieproces.

Voordelen HIsarna

Het belangrijkste voordeel van de HIsarna-technologie is dat twee energie-intensieve voorbewerkingsstappen uit de traditionele ruwijzerproductie kunnen komen te vervallen. IJzererts hoeft niet eerst te worden omgezet in sinter (luchtige brokken) of pellets (knikkers) en kookskolen hoeft niet te worden omgezet in kooks.

Als HIsarna in de toekomst op industriële schaal kan worden toegepast, kunnen staalfabrikanten productiekosten verminderen, een forse energiebesparing en CO2-reductie realiseren én een volgende stap zetten op het gebied van efficiënt omgaan met grondstoffen. Additioneel voordeel is dat ook de uitstoot van fijn stof, dioxines, stikfstof en zwaveloxides wordt gereduceerd ten opzichte van het huidige proces.

HIsarna is een initiatief van Tata Steel en Rio Tinto. Het project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met collega-staalproducenten ArcelorMittal, ThyssenKrupp en Voestalpine en technologieleverancier Paul Würth.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren, met als doel het concurrentievermogen van Europa te vergroten. Bedrijven en kennisinstituten worden gevraagd samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering en betaalbare duurzame energie.

Read article

Vespa-Photography

1979

Mezzina: Op een andere manier naar Europa leren kijken

Culture

mei 15, 2015

Vespa-PhotographyAls het over Europa gaat, dan gaat het meestal zo nadrukkelijk over de Europese Unie dat je bijna vergeet dat Europa een continent is met een eeuwenoude cultuur. Een lappendeken van landen die echter altijd via een Europese cultuur met elkaar verbonden zijn geweest. Mezzina wil laten zien dat die cultuur in allerlei hedendaagse verschijningsvormen aanwezig is ook al lijken die vormen op het eerste gezicht nationale symbolen. Wij hopen dat wij kunnen bewerkstelligen dat mensen zich met het herkennen van een Europese cultuur ook Europeaan gaan voelen. Dat is hard nodig want als louter politiek project dat draait om geopolitieke en economische belangen gebaseerd op ratio zal Europa niet de harten van de Europeanen veroveren en zal het uiteindelijk ook niet kunnen overleven.

Mezzina verwijst naar de stad Messina op Sicilie, waar de stichters van de eerste Europese gemeenschap (Frankrijk, Duitsland, Italie, Nederland, Belgie en Luxemburg) in 1955 over de schaduw van de Tweede Wereldoorlog heen stapten en elkaar de hand reikten. Het is het verkleinwoord van mezzi: maniertje, middeltje, of kleintje (mezzina per acqua is een klein waterkannetje). Met zo’n mezzina kun je je dorst lessen. Er zit het woord mezzi, ‘midden’, ‘tussen’ en ‘verbinding’ in: Dat is waar het om draait in Europa.

Europa is zoveel meer dan de EU. Het is onze oase van vrede en veiligheid en het grootste culturele themapark ter wereld. Koester het door het te ontdekken.

Read article

plenary algemeen

1809

Europa ten onder aan berouw

Culture

april 18, 2015

Volgens de Franse filosoof en schrijver Pascal Bruckner is Europa verlamd door berouw. We voelen ons zo schuldig door het bloedige verleden van oorlog, genocide en kolonialisme dat we nu onze waarden niet meer durven te verdedigen: ‘Niets is meer westers dan de afkeer van het Westen.’ (lees verder)

Al in zijn eerste boeken kritiseert hij de neiging die Europa – de Europeaan – volgens hem heeft om zichzelf te be- schouwen als de bron van alle kwaad, terwijl afwisselend Afrika, het Midden-Oosten en anderen het onschuldige slachtoffer zijn, zo- als de baby’s dat waren voor de menseneter. Bruckner: ‘Niets is meer westers dan de afkeer van het Westen, die hartstochtelijke neiging om zichzelf te vervloeken en te pijnigen.’ Europeanen beschouwen zichzelf als moderne kruisvaarders die de Derde Wereld uitbui
ten: de armoede daar zou louter het gevolg zijn van de westerse handelspolitiek. En 11 september was het gevolg van de uitbuiting en vernedering van de moslims, zo zeggen 
de vele intellectuelen en politici die
 Bruckner citeert in zijn recent in het Nederlands vertaalde boek Tirannie
 van het berouw. Essay over het
 Europese masochisme.


Natuurlijk is er veel terechte kritiek
te geven op Europa en zijn verle
den, zegt Bruckner. Maar deze houding is tot een reflex geworden die een aantal zeer gevaarlijke gevolgen heeft. Een daarvan is dat die leidt tot een verlamming van Europa. ‘Die houding is fout, extreem schadelijk en gevaarlijk. Telkens als we anderen op een fout willen wijzen, zeggen we tegen onszelf: “Herinner je je eigen fouten” – kruistochten, inquisitie, heksenverbranding, kolonialisme, conquistadores, nazisme enzovoort.’


Waar komt deze geest vandaan? Bruckner: ‘Het ideaal van zelfonderzoek is afkomstig van de Stoa – Marcus Aurelius en Epictetus
in het bijzonder. Die stroming spoorde haar volgelingen aan tot wat de christenen later “gewetensonderzoek” noemden: beoordeel dagelijks je handelingen, en kijk of ze goed of slecht waren. Het christendom heeft dat uitgangspunt hernomen. De christenen wilden weten of een handeling goed was jegens God of tegen Hem inging. In de Verlichting werd het zelfonderzoek opnieuw een ideaal: de kritische geest die zichzelf scrupuleus bekijkt. Vervolgens wordt Europa zich bewust van
 de misdaden die het in de twintigste eeuw heeft begaan. Door het communisme, door het nazisme. Daarbij komt het bewustzijn van de misdaden die zijn gepleegd uit naam van het kolonialisme. We zien onze hele geschiedenis vervolgens als een opeenvolging van slachtingen. Door de historische samenkomst van al die fenomenen ontstaat het slechte geweten dat leidt tot een extreem ver doorgevoerd zelfonderzoek
en -kritiek. De hele Europese geschiedenis wordt vanaf dat moment ervaren als de opmars naar de twintigste-eeuwse misdaden – zo zou Napoleon een voorloper van Hitler zijn. Daarmee is Europa het continent van het ongelukkige bewustzijn geworden. Het bewustzijn dat twijfelt, dat zichzelf voortdurend ondervraagt.’

Let wel, nuanceert Bruckner, hij is tegen het doorgeslagen berouw; niet tegen het berouw op zich. ‘Schuld beseffen, fouten erkennen excuses maken aan slachtoffers van de fouten die zijn begaan, zijn juist goed. Erkenning van de eigen misdaden en fouten is noodzakelijk. Dat is de manier om die fouten onder ogen te zien en om er afstand van te nemen. Neem Willy Brandt, de voormalige kanselier van Duitsland, die zich verontschuldigde voor de misdaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsland waren gepleegd. Of de toenmalige Zuid-Afrikaanse ….etc.

Read article